Δωδεκάνησα ● Κωδικοί κλήσεων

Δωδεκάνησα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Δωδεκάνησα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ρόδος, Κως, Κάλυμνος, Ιαλυσός, Αφάντου, Αρχάγγελος Ρόδου κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Δωδεκανήσου ● Dodekanisa in Greece. Telephone area dialing codes

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241 ● Rodos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρόδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρόδο | Rhodes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κως Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242

Κως Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242 ● Kos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κως. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κω | Kos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλύμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάλυμνο | Pothia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Ialusos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιαλυσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ιαλυσό | Ialysos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Afantou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αφάντου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αφάντου | Afantou municipality phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244 ● Klhsh Arxaggelos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρχαγγέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αρχάγγελο | Archangelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Kremasth Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρεμαστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρεμαστή | Kremasti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Pastida Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παστίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παστίδα | Pastida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζηπάρι Κω. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242

Ζηπάρι Κω. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242 ● Zhpari Kos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζηπαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζηπάρι | Zipari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Koskinou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοσκινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοσκινού | Koskinou phone - dialing code.

Περισσότερα »