Δωδεκάνησα ● Κωδικοί κλήσεων

Δωδεκάνησα υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα ( Νομός Δωδεκανήσου). Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Δωδεκάνησα και στους Νομούς Δωδεκανήσου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Ρόδος ● Dodekanisa – Dodecanese in Greece. Telephone area dialing codes

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241 ● Rodos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρόδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρόδο | Rhodes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κως Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242

Κως Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242 ● Kos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κως. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κω | Kos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλύμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάλυμνο | Pothia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Ialusos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιαλυσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ιαλυσό | Ialysos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Afantou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αφάντου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αφάντου | Afantou municipality phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244 ● Klhsh Arxaggelos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρχαγγέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αρχάγγελο | Archangelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Kremasth Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρεμαστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρεμαστή | Kremasti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Pastida Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παστίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παστίδα | Pastida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζηπάρι Κω. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242

Ζηπάρι Κω. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2242 ● Zhpari Kos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζηπαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζηπάρι | Zipari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Koskinou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοσκινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοσκινού | Koskinou phone - dialing code.

Περισσότερα »