Ανατολική Αττική ● Κωδικοί κλήσεων

Ανατολική Αττική. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ανατολική Αττική. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Αχαρνές, Γέρακας, Βούλα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Παλλήνη κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ανατολικής Αττικής ● Anatoliki Attiki in Greece. Telephone area dialing codes

Φάνωσι Λαυρεωτικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2299

Φάνωσι Λαυρεωτικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2299 ● Fanosi Anatolikhs Attikhs Attica Phone Code | Map Phone Code

22990 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φάνωσι. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φάνωσι | Fanosi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζάστανο Λαυρεωτικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2299

Ζάστανο Λαυρεωτικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2299 ● Zastano Anatolikhs Attikhs Attica Phone Code | Map Phone Code

22990 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζάστανου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζάστανο | Zastano phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιμνιώνας Μαραθώνα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2295

Λιμνιώνας Μαραθώνα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2295 ● Oikismos Limnionas Anatolikhs Attikhs Attica | Map Phone Code

22950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιμνιώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λιμνιώνα | Limnionas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποριά Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2299

Ποριά Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2299 ● Klhsh Oikismos Poria Anatolikhs Attikhs Attica | Map Phone Code

22990 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ποριών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ποριά | Poria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λίμνη Μαραθώνος Ωρωπού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2295

Λίμνη Μαραθώνος Ωρωπού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2295 ● Oikismos Limnh Marathonos Anatolikhs Attikhs Attica | Map Phone Code

22950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λίμνης Μαραθώνος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λίμνη Μαραθώνος | Limni Marathonos dialing code.

Περισσότερα »