Αναζήτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας - ραδιοφώνου βάσει Δήμου | Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών keraies eett

Αναζήτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας – ραδιοφώνου βάσει Δήμου online

Αναζήτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind) και ραδιοφώνου, βάση Δήμου ή διεύθυνσης, που έχουν αδειοδοτηθεί ή δηλωθεί στην ΕΕΤΤ (νόμιμες κεραίες), στην online εφαρμογή Ενημερωτική Πύλη Κεραιών (keraies.eett.gr)

Που έχει κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφώνου κοντά σου

Βρείτε πληροφορίες για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφώνου που έχουν αδειοδοτηθεί ή δηλωθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Εισάγετε το Δήμο, τη διεύθυνση ή τη θέση τής κεραίας που σας ενδιαφέρει και μάθετε στοιχεία για την κατασκευή της κεραίας, σχετικά με:

 • Εάν η κατασκευή της κεραίας έχει αδειοδοτηθεί / δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.
 • Αν είναι αδειοδοτημένη, είναι σε νόμιμη λειτουργία, αν έχει δήλωση ΕΚΚΧΟ, δήλωση ΤΚΚ, δήλωση Ρ/Σ, δήλωση δομικών ΕΡΤ, Δήλωση Τηλ/κης Ευρ/μπης.
 • Το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλωσης και τις εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησής της.
 • Την διεύθυνση / περιγραφή θέσης.
 • Τον Δήμο, το Νομό και την Περιφέρεια εγκατάστασης.
 • Την εταιρεία στην οποία ανήκει (π.χ Cosmote, Vodafone, Wind, ΟΤΕ, Forthnet, Digea, ΕΡΤ, Ραδιοφωνικός Σταθμός).
 • Τον κωδικό αριθμό θέσης (π.χ 140717).
 • Την κωδική ονομασία.
 • Το Γεωγραφικό Πλάτος (WGS84).
 • Το Γεωγραφικό Μήκος (WGS84).

Αν έχεις δει – εντοπίσει μια κεραία κινητής τηλεφωνίας ή μια κεραία που δεν ξέρεις τι είναι, σε ταράτσα (πχ. του γείτονα σου), στην κοντινή σου πολυκατοικία ή κοντά σε σχολείο και θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το, τί κεραία είναι, αν είναι νόμιμη (δηλαδή αν έχει άδεια ή είναι παράνομη) κ.ά, παρακάτω θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες στην έρευνα σου.

Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr)

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες.

Αναζήτηση κεραίας βάση Δήμου / Διεύθυνσης / Θέσης

Για να αναζητήσετε μια κατασκευή κεραίας εισάγετε τη διεύθυνση ή μόνο τον Δήμο στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε «Αναζήτηση».

Για δική σας ευκολία προτείνουμε την αναζήτηση ΜΟΝΟ ανά Δήμο. Δηλαδή αφήστε το πεδίο «Διεύθυνση Κεραίας» ασυμπλήρωτο.

Διεύθυνση Κεραίας (προαιρετικό)
Δήμος εγκατάστασης

Η «Αναζήτηση βάσει Δήμου/διεύθυνσης/αριθμού θέσης» βασίζεται στα στοιχεία διεύθυνσης και Δήμου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας.

Ποιες πληροφορίες μπορώ να αναζητήσω στην Ενημερωτική Πύλη;

Μέσω της Ενημερωτικής Πύλης μπορείτε να ενημερωθείτε:

Για το αδειοδοτικό καθεστώς μιας συγκεκριμένης κεραίας ή των κεραιών στα όρια ενός Δήμου, και κυρίως για:

 • Την άδεια/το πιστοποιητικό πληρότητας που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή παλαιότερα από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων.
 • Την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια ή υποβλήθηκε δήλωση εγκατάστασης.

Για γενικότερα θέματα όπως:

 • Τις κατηγορίες κεραιών για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας και εκείνες που, ενώ εξαιρούνται αδειοδότησης, πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ.
 • Τις κατασκευές κεραιών που υπάρχουν σε μια γεωγραφική περιοχή.
 • Τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.

Ποιες κεραίες δεν περιλαμβάνονται στην Ενημερωτική Πύλη

Στην Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνονται:

 • Oι κατασκευές κεραιών για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, όπως οι κατασκευές κεραιών λήψης σήματος τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοερασιτεχνών και ειδικών ραδιοδικτύων (υπό προϋποθέσεις), καθώς και εκείνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων.
 • Κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση, μετά από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΕΤΤ.

Ποιο το νομοθετικό πλαίσιο για αδειοδότηση κατασκευής κεραίας;

Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν.4635/2019, σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο 21) για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (N. 4635/2019), απαιτείται, κατά σειρά:

 • Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ που πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών.
 • Η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσω του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες).
 • Η πραγματοποίηση αυτοψίας από ελεγκτή δόμησης μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας και η σύνταξη πορίσματος ελέγχου αναφορικά με την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.

Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ρυθμίζεται κυρίως με τον Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 174610/01-09-2014.

Η ΚΥΑ 53571/3839/2000, σε συνδυασμό με τον Ν.4635/2019, καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.