Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Αιγαίο υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Νησιά του Αιγαίου και στους Νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος ● Aigaio – Aegean in Greece. Telephone area dialing codes

Γλαστριά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Γλαστριά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Nisaki Glastria Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γλαστριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γλαστριά | Glastria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δελφίνι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Δελφίνι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Klhsh Oikismos Delfini Kardamulon Xiou Aigaio | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δελφίνιου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δελφίνι | Delfini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαργαρίτι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Μαργαρίτι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Nisaki Margariti Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαργαριτίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαργαρίτι | Margariti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ναγός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Ναγός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Kodikos Oikismos Nagos Kardamulon Xiou Aigaio | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ναγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ναγό | Nagos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαρακηνόπετρα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2272

Σαρακηνόπετρα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2272 ● Nisaki Sarakhnopetra Xios Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σαρακηνόπετρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σαρακηνόπετρα | Sarakinopetra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στροβίλι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Στροβίλι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Nisaki Strovili Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στροβιλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στροβίλι | Strovili phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κέρτης Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Κέρτης Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Nisaki Kerths Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κέρτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κέρτη | Kertis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κεραμός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Κεραμός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Oikismos Keramos Vikiou Xiou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κεραμού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κεραμό | Keramos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βενέτικο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Βενέτικο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Nisaki Venetiko Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βενέτικου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βενέτικο | Venetiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πελαγόνησος Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271

Πελαγόνησος Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271 ● Nisaki Pelagonhsos Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πελαγονήσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πελαγόνησο | Pelagonisos phone - dialing code.

Περισσότερα »