Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Αιγαίο υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Νησιά του Αιγαίου και στους Νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος ● Aigaio – Aegean in Greece. Telephone area dialing codes

Λουτρόπολη Θερμής Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2251

Λουτρόπολη Θερμής Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2251 ● Loutropolh Thermhs Lesvou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) της Λουτρόπολης Θερμής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λουτρόπολη Θερμής | Loutropoli Thermis dialing code.

Περισσότερα »

Σκουτάρος Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Σκουτάρος Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Skoutaros Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκουτάρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σκουτάρο | Skoutaros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρμαρο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Μάρμαρο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Marmaro Kardamulon Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαρμάρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μάρμαρο | Marmaro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στύψη Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Στύψη Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Stupsh Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στύψης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στύψη | Stypsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηραίο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Ηραίο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Hraio Pagondou Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηραίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηραίο | Heraion of Samos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ατσική Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Ατσική Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Atsikh Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ατσικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ατσική | Atsiki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ίππειο Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Ίππειο Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Ippeio Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιππείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ίππειο | Ippeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παράκοιλα Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Παράκοιλα Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Parakoila Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Παρακοίλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Παράκοιλα | Parakoila phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Δημήτριος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254

Άγιος Δημήτριος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254 ● Kodikos Agios Dhmhtrios Lhmnos Lesvou Aigaio | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Δημητρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Δημήτριο | Agios Dimitrios dialing code.

Περισσότερα »

Οινούσσες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Οινούσσες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Nisi Oinousses Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Οινουσσών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Οινούσσες | Inousses phone - dialing code.

Περισσότερα »