Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Αιγαίο υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Νησιά του Αιγαίου και στους Νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος ● Aigaio – Aegean in Greece. Telephone area dialing codes

Γαλάζιο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Γαλάζιο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Galazio Samion Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γαλάζιου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γαλάζιο | Galazio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλάτανος Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Πλάτανος Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Platanos Vatheos Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πλάτανο | Platanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όρμος Αγίου Ισιδώρου Δυτικής Σάμου. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2273

Όρμος Αγίου Ισιδώρου Δυτικής Σάμου. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2273 ● Ormos Agiou Isidorou Drakaion Samou Aigaio | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) του Όρμου Αγίου Ισιδώρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Όρμο Αγίου Ισιδώρου | Ormos Agiou Isidorou dialing code.

Περισσότερα »

Πέρρη Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Πέρρη Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Perrh Skouraiikon Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πέρρης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πέρρη | Perri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βλυχάδα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Βλυχάδα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Vluxada Kardamulon Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βλυχάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βλυχάδα | Vlyxada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σπίδες Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252

Σπίδες Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252 ● Spides Megaloxoriou Lesvou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σπίδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σπίδες | Spides phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τσόνια Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Τσόνια Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Tsonia Kleious Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Τσόνιων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Τσόνια | Tsonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άη Θανάσης Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Άη Θανάσης Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Ah Thanashs Vatheos Samou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άη Θανάση. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άη Θανάση | Ai Thanasis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φλόκα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Φλόκα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Floka Vatheos Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φλόκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φλόκα | Floka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάρσος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Λάρσος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Larsos Ippeiou Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λάρσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λάρσο | Larsos phone - dialing code.

Περισσότερα »