Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Αιγαίο υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Νησιά του Αιγαίου και στους Νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος ● Aigaio – Aegean in Greece. Telephone area dialing codes

Νεοχώρι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Νεοχώρι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Neoxori Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μιραδέλλια Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2253

Μιραδέλλια Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2253 ● Miradellia Petras Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μιραδέλλιων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μιραδέλλια | Miradellia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πισπιλούντα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274

Πισπιλούντα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274 ● Pispilounta Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πισπιλούντας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πισπιλούντα | Pispilounta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χλιαρά Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Χλιαρά Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Xliara Eresou Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χλιαρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Χλιαρά | Xliara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αποθήκες Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Αποθήκες Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Apothhkes Agras Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αποθηκών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Αποθήκες | Apothikes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φισίνη Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Φισίνη Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Fisinh Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φισίνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φισίνη | Fisini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Άγιος Γεώργιος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Agios Georgios Loutropoleos Thermhs Lesvou Aigaio | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γεωργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιο | Agios Georgios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρός Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252

Σταυρός Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252 ● Stayros Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρό | Stayros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκάλα Νέων Κυδωνιών Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2251

Σκάλα Νέων Κυδωνιών Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2251 ● Skala Neon Kudonion Lesvou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) της Σκάλας Νέων Κυδωνιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκάλα Νέων Κυδωνιών | Skala Neon Kydonion dialing code.

Περισσότερα »

Αμάλο Ικαρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2275

Αμάλο Ικαρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2275 ● Amalo Ikaria Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22750 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμάλο | Amalo phone - dialing code.

Περισσότερα »