Χίος – Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Χίος - Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Χίος – Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Χίος, Βροντάδος, Θυμιανά, Καλλιμασιά, Χαλκειό, Νένητα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Χίου ● Xios in Greece. Telephone area dialing codes

Καταρράκτης Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271

Καταρράκτης Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271 ● Katarrakths Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καταρράκτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καταρράκτη | Katarraktis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιθί Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Λιθί Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Lithi Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιθίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιθί | Lithi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρφάς Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Καρφάς Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Karfas Thumianon Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καρφά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καρφά | Karfas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δαφνώνας Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Δαφνώνας Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Dafnonas Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δαφνώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δαφνώνα | Dafnonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βασιλεώνοικο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271

Βασιλεώνοικο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2271 ● Vasileonoiko Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βασιλεωνοίκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βασιλεώνοικο | Vasileonoiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ολύμποι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Ολύμποι Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Olumpoi Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ολύμπων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Ολύμπους | Olympoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεστά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Μεστά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Mesta Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μεστών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μεστά | Mesta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πιτυούς Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Πιτυούς Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Pituous Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πιτυούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πιτυού | Pityous phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελάτα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Ελάτα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Elata Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελάτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελάτα | Elata phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βερβεράτο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Βερβεράτο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Ververato Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βερβεράτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βερβεράτο | Ververato phone - dialing code.

Περισσότερα »