Χίος – Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Χίος - Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Χίος – Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Χίος, Βροντάδος, Θυμιανά, Καλλιμασιά, Χαλκειό, Νένητα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Χίου ● Xios in Greece. Telephone area dialing codes

Χίος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Χίος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Xios Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χίο | Chios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βροντάδος Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Βροντάδος Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Vrontados Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βροντάδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βροντάδο | Vrontados phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θυμιανά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Θυμιανά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Thumiana Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Θυμιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Θυμιανά | Thymiana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιμασιά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Καλλιμασιά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Kallimasia Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλιμασιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλιμασιά | Kallimasia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαλκειό Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Χαλκειό Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Xalkeio Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χαλκειού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χαλκειό | Xalkeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νένητα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Νένητα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Nenhta Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νενήτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νένητα | Nenita phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρμαρο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272

Μάρμαρο Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2272 ● Marmaro Kardamulon Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαρμάρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μάρμαρο | Marmaro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Οινούσσες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Οινούσσες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Nisi Oinousses Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Οινουσσών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Οινούσσες | Inousses phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγκάδα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Λαγκάδα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Lagkada Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λαγκάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λαγκάδα | Lagkada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυργί Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271

Πυργί Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2271 ● Purgi Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πυργί | Pyrgi phone - dialing code.

Περισσότερα »