Σάμος – Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Σάμος - Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Σάμος – Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Νέο Καρλόβασι, Σάμος, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Μυτιληνιοί, Βαθύ Σάμου, Πυθαγόρειο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Σάμου ● Samos in Greece. Telephone area dialing codes

Νέο Καρλόβασι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Νέο Καρλόβασι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Kodikos Neo Karlovasi Karlovasion Samou Aigaio | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Καρλοβασίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Καρλόβασι | Karlovasi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σάμος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2273

Σάμος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2273 ● Samos Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σάμο | Samos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2275

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2275 ● Agios Khrukos Ikaria Samou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22750 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Κηρύκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Κήρυκο | Agios Kirykos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μυτιληνιοί Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Μυτιληνιοί Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Mutilhnioi Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μυτιληνιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μυτιληνιούς | Mytilinioi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύ Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Βαθύ Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Vathu Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βαθύ | Vathy phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυθαγόρειο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Πυθαγόρειο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Puthagoreio Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυθαγορείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πυθαγόρειο | Pythagoreio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χώρα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Χώρα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Xora Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χώρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χώρα | Xora phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φούρνοι Κορσεών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2275

Φούρνοι Κορσεών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2275 ● Fournoi Korseon Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22750 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φούρνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Φούρνους | Fournoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαραθόκαμπος Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Μαραθόκαμπος Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Marathokampos Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαραθόκαμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μαραθόκαμπο | Marathokampos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοκκάρι Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Κοκκάρι Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Kokkari Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοκκαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοκκάρι | كوكاري phone - dialing code.

Περισσότερα »