Λέσβος – Αιγαίο ● Κωδικοί κλήσεων

Λέσβος - Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Λέσβος – Αιγαίο. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Μυτιλήνη, Μύρινα, Πλωμάρι, Αγιάσος, Αγία Παρασκευή, Πολιχνίτος κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Λέσβου ● Lesvos in Greece. Telephone area dialing codes

Μυτιλήνη Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2251

Μυτιλήνη Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2251 ● Mutilhnh Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μυτιλήνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μυτιλήνη | Mytilene phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύρινα Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Μύρινα Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Murina Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μύρινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύρινα | Myrina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλωμάρι Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252

Πλωμάρι Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252 ● Plomari Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλωμαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλωμάρι | Plomari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγιάσος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252

Αγιάσος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2252 ● Agiasos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγιάσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγιάσο | Agiasos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγία Παρασκευή Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2253

Αγία Παρασκευή Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2253 ● Agia Paraskeyh Lesvou Aegean Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) της Αγίας Παρασκευής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Παρασκευή | Agia Paraskevi Kallonis Lesvou dialing code.

Περισσότερα »

Πολιχνίτος Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2252

Πολιχνίτος Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2252 ● Polixnitos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολιχνίτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πολιχνίτο | Polichnitos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλονή Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253

Καλλονή Δυτικής Λέσβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2253 ● Kallonh Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλονής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλονή | Kalloni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκόπελος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Σκόπελος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Skopelos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκοπέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σκόπελο | Skopelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παππάδος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Παππάδος Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Pappados Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παππάδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παππάδο | Pappados phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάμφιλα Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251

Πάμφιλα Μυτιλήνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2251 ● Pamfila Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Παμφίλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πάμφιλα | Pamfila phone - dialing code.

Περισσότερα »